ជញ្ជីងកំណត់តម្លៃ

 • TM-A15 WIFI Lable Printing Scales

  ជញ្ជីងបោះពុម្ភ TM-A15 វ៉ាយហ្វាយ

  តំលៃ: ៤ ខ្ទង់ / ទំងន់ៈ ៥ ខ្ទង់ / តំលៃឯកតាៈ ៦ ខ្ទង់ / សរុបៈ ៧ ខ្ទង់

  ការគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិចចល័តពីចម្ងាយនិងប្រតិបត្តិការជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិច

  មើលទូរស័ព្ទដៃ APP ភ្លាមៗនិងបោះពុម្ពព័ត៌មានរបាយការណ៍ដើម្បីការពារការលួច

  បោះពុម្ពរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែនិងត្រីមាសនិងពិនិត្យមើលស្ថិតិភ្លាមៗ

 • TM-A16 Lable Printing Scales

  ជញ្ជីងព្រីនធ័រអេធីអអេ ១៦

  តំលៃ: ៤ ខ្ទង់ / ទំងន់ៈ ៥ ខ្ទង់ / តំលៃឯកតាៈ ៦ ខ្ទង់ / សរុបៈ ៧ ខ្ទង់

  ជញ្ជីងលេខកូដចំណុចប្រទាក់បណ្តាញ

  វិក័យប័ត្រចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ស្លាកដេលចាប់តាមខ្លួនដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីប្តូរការបោះពុម្ព

  បោះពុម្ពរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែនិងត្រីមាសនិងពិនិត្យមើលស្ថិតិភ្លាមៗ

  ផលិតផលស្វែងរកភីញអ៊ីញរហ័ស

  គាំទ្រ Alipay, ការប្រមូល Wechat, ការមកដល់ពេលវេលាពិតប្រាកដ

 • aTM-A17 Lable Printing Scales

  ជញ្ជីងព្រីនធ័រ aTM-A17

  តំលៃ: ៤ ខ្ទង់ / ទំងន់ៈ ៥ ខ្ទង់ / តំលៃឯកតាៈ ៦ ខ្ទង់ / សរុបៈ ៧ ខ្ទង់

  បង្ហាញម៉ាទ្រីស ១៦០-៣២ ចំនុចគាំទ្រភាសាផ្សេងៗគ្នា

  ការគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិចចល័តពីចម្ងាយនិងប្រតិបត្តិការជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិច

  មើលទូរស័ព្ទដៃ APP ភ្លាមៗនិងបោះពុម្ពព័ត៌មានរបាយការណ៍ដើម្បីការពារការលួច

 • TM-A18 WIFI Lable Printing Scales

  ជញ្ជីងព្រីនធីអិនអេអេអេហ្វអាយអាយវីអាយ

  តំលៃ: ៤ ខ្ទង់ / ទំងន់ៈ ៥ ខ្ទង់ / តំលៃឯកតាៈ ៦ ខ្ទង់ / សរុបៈ ៧ ខ្ទង់

  ការគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិចចល័តពីចម្ងាយនិងប្រតិបត្តិការជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិច

  មើលទូរស័ព្ទដៃ APP ភ្លាមៗនិងបោះពុម្ពព័ត៌មានរបាយការណ៍ដើម្បីការពារការលួច

  បោះពុម្ពរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែនិងត្រីមាសនិងពិនិត្យមើលស្ថិតិភ្លាមៗ

 • TM-A19 WIFI Cash register scale

  មាត្រដ្ឋានចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ធីអឹមអេអេ -១៩ អេហ្វវីអាយ

  តំលៃ: ៤ ខ្ទង់ / ទំងន់ៈ ៥ ខ្ទង់ / តំលៃឯកតាៈ ៦ ខ្ទង់ / សរុបៈ ៧ ខ្ទង់

  បង្ហាញម៉ាទ្រីស ១៦០-៣២ ចំនុចគាំទ្រភាសាផ្សេងៗគ្នា

  ការគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិចចល័តពីចម្ងាយនិងប្រតិបត្តិការជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិច

  មើលទូរស័ព្ទដៃ APP ភ្លាមៗនិងបោះពុម្ពព័ត៌មានរបាយការណ៍ដើម្បីការពារការលួច

 • TM-A20 WIFI Lable Printing Scales

  ជញ្ជីងព្រីនធីអេ - អេ ២០ វ៉ាយហ្វាយ

  តំលៃ: ៤ ខ្ទង់ / ទំងន់ៈ ៥ ខ្ទង់ / តំលៃឯកតាៈ ៦ ខ្ទង់ / សរុបៈ ៧ ខ្ទង់
  ការគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិចចល័តពីចម្ងាយនិងប្រតិបត្តិការជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិច
  មើលទូរស័ព្ទដៃ APP ភ្លាមៗនិងបោះពុម្ពព័ត៌មានរបាយការណ៍ដើម្បីការពារការលួច
  4 បោះពុម្ពរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែនិងត្រីមាសនិងពិនិត្យមើលស្ថិតិភ្លាមៗ

 • TM-A30 Suspension bar code scales

  ជញ្ជីងលេខកូដព្យួរ TM-A30

  តំលៃ: ៤ ខ្ទង់ / ទំងន់ៈ ៥ ខ្ទង់ / តំលៃឯកតាៈ ៦ ខ្ទង់ / សរុបៈ ៧ ខ្ទង់

  ការគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិចចល័តពីចម្ងាយនិងប្រតិបត្តិការជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិច

  មើលទូរស័ព្ទដៃ APP ភ្លាមៗនិងបោះពុម្ពព័ត៌មានរបាយការណ៍ដើម្បីការពារការលួច

  បោះពុម្ពរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែនិងត្រីមាសនិងពិនិត្យមើលស្ថិតិភ្លាមៗ

 • PC-C5 Cash register machine

  ម៉ាស៊ីនចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ PC-C5

  ការបង្ហាញរបស់អតិថិជនអាចលេងព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយផលិតផល

  អន្តរកម្មមនុស្សធម៌ងាយស្រួលក្នុងប្រតិបត្តិការ

  APP សំរាប់ទូរស័ព្ទដើម្បីមើលរបាយការណ៍ទិន្នន័យការលក់នៅតាមហាង

  ការព្រមានសារពើភ័ណ្ឌសន្និធិបង្ហាញសារពើភ័ណ្ឌពេលវេលាជាក់ស្តែង

  ការរួមបញ្ចូលគ្មានថ្នេរជាមួយវេទិកាទាញយកមេ

  ចំនុចសមាជិកការបញ្ចុះតម្លៃសមាជិកកំរិតសមាជិក

  Alipay, Wechat បង់វិធីទូទាត់ជាច្រើន

  ទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងពពកដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយទិន្នន័យនឹងមិនបាត់បង់ឡើយ

 • TM-A10 Lable Printing Scales

  ជញ្ជីងព្រីនធីអេ - អេ ១០ ដែលអាចប្រើបាន

  តំលៃ: ៤ ខ្ទង់ / ទំងន់ៈ ៥ ខ្ទង់ / តំលៃឯកតាៈ ៦ ខ្ទង់ / សរុបៈ ៧ ខ្ទង់

  ជញ្ជីងលេខកូដចំណុចប្រទាក់បណ្តាញ

  វិក័យប័ត្រចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ស្លាកដេលចាប់តាមខ្លួនដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីប្តូរការបោះពុម្ព

 • TM-A11 Cash register scale

  មាត្រដ្ឋានចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ TM-A11

  តំលៃ: ៤ ខ្ទង់ / ទំងន់ៈ ៥ ខ្ទង់ / តំលៃឯកតាៈ ៦ ខ្ទង់ / សរុបៈ ៧ ខ្ទង់

  បោះពុម្ពក្រដាសបង្កាន់ដៃទិញទំនិញ

  ងាយស្រួលប្រើឌីអេសអិលនិងសូហ្វវែរ